اسامي برندگان مرحله اول قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله اول قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#
 

اسامي برندگان مرحله اول قرعه کشی سامانه *1#

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 ندا رخشانی خراسان رضوی 915xxxx740
2 فاطمه ناطقی البرز

910xxxx402

3 سید امیر طباطبایی تهران 919xxxx114
4 ابراهیم الهی چهارمحال بختیاری 910xxxx885
5 عبدالرحیم ابراهیم آذربایجان غربی 914xxxx126
6 سیروس سلیمانی چهارمحال بختیاری

913xxxx270

7 زهره محمودی

اردبیل

914xxxx640

راهبر