اسامی برنده قرعه کشی مرحله سیزدهم "یک دستگاه پژو ۲۰۶ " کاربران #۱*

 

اسامی برنده قرعه کشی مرحله سیزدهم "یک دستگاه پژو ۲۰۶ " کاربران*1#

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95.05.31 آقای جاوید ماهی دوه یتاقی تهران 5447***919   یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر