اسامی برنده مرحله چهاردهم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

 

اسامی برنده قرعه کشی مرحله چهاردهم "یک دستگاه پژو ۲۰۶ " کاربران*1#

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95.06.31 سرکار خانم فریبا مقتدایی  اصفهان 807***9136   یک دستگاه پژو ۲۰۶

 

راهبر