اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "14 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف "

اسامی برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی "14 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف  کاربران*1# سامانه

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95.07.24 رضا میناهی پور خوزستان 9169***062 کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
2 مهرداد عبدی کرمانشاه 9186***127
3 مصطفی شهنایی اصفهان 9138***153
4 عیسی خواجه سرخوبیه کرمان 9139***334
5 مراد علی طالبی اصفهان 9139***788
6 یلدا عبدالهی شریف تهران 9101***178
7 علی درویشی لرستان 9169***043
8 حمید امانی کردستان 9187***277
9 صغرا زمانی اصفهان 9130***955
10 علی شقاقی زاد تهران 9198***534
11 فاطمه نادری شورایی زنجان 9191***010
12 بهاره خامنه تهران 9903***767
13 احمد معماری فارس 9176***103
14 سبز علی عباسی فارس 9178***515

راهبر