اسامي برندگان مرحله دوم قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله دوم قرعه کشی"سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

اسامي برندگان مرحله دوم قرعه کشی سامانه *1#

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 فاطمه ریگی سیستان و بلوچستان 915xxxx719
2 خانم شیخ تهران 919xxxx439
3 جواد محمدی

یزد
 

913xxxx236
4 احمد خسروی

قم
 

919xxxx261
5 محمد اسمعیلی زنجان 919xxxx343
6 ولی اله عبدالهی اسدآبادی چهارمحال و بختیاری 913xxxx375
7 احمد فیض الهی کرمانشاه

918xxxx327
 

راهبر