اسامی برنده مرحله بیستم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه #۱*

اسامی برنده مرحله بیستم قرعه کشی "یک دستگاه پژو ۲۰۶" کاربران سامانه *1#
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
1 95/11/27 سرکار خانم فاطمه حدادی گلستان 09196***234 یک دستگاه پژو ۲۰۶

راهبر