اسامي برندگان مرحله سوم قرعه کشی سامانه #1*

 لیست برندگان مرحله سوم قرعه کشی "سیم کارت رند اعتباری" کاربران سامانه *1#

اسامي برندگان مرحله سوم قرعه کشی سامانه *1#

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 غریب عبداله زاده آذربایجان شرقی 914xxxx986
2 محمد رضایی آذربایجان شرقی 914xxxx920
3 امید رحیم احمدی

کردستان

918xxxx147
4 خالد سپاهی سیستان و بلوچستان 915xxxx174
5 آقای طالبی

قم

919xxxx929
6 مصطفی آهویی افتخار

زنجان

919xxxx353

راهبر