اسامي برندگان مرحله پنجم قرعه کشی سامانه #1*

لیست برندگان مرحله پنجم قرعه کشی "یک دستگاه آیپد مینی 3" کاربران سامانه *1#

اسامي برندگان مرحله پنجم قرعه کشی سامانه *1#

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 حمید شفیعی اصفهان 0913****724

راهبر