دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان زنجان

 

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان زنجان  

ردیف

نام استان

نام شهر

کددفتر
آدرس
تلفن
1
زنجان
زنجان
72221107

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان(سایت امام)

0241 - 4240404
2
زنجان
زنجان
72221093

دانشگاه زنجان بازارچه

0241 - 5152791
3
زنجان
ابهر
53211

خ ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر پلاک 73 دفتر صبا

0242 - 5241300
4
زنجان
ابهر
53217

خ شهید بهشتی پایین تر از دادگستری

0242 - 5224340
5
زنجان
خدابنده
53239

خ امام خ رجایی شرقی پلاک 46

0242 - 4224287
6
زنجان
خدابنده
53220

میدان امام حسین بانک سپه سابق

0242 - 4225828
7
زنجان
ماهنشان
53224

خیابان اسلام

0242 - 3223337
8
زنجان

ماهنشان (دندی)

53225

دندی دفتر خدمات ارتباطی

0242 - 3523003
9
زنجان
خرمدره
53226

خ سید جمال الدین اسد ابادی روبروی چاپخانه ایرانچاپ پ 66

0242 - 5531116
10
زنجان
خرمدره
53246

میدان امام حسین پ 415

0242 - 5535359
11
زنجان

طارم (آببر)

53215

آببر خ امام خمینی روبروی بانک صادرات طبقه همکف

0242 - 2823464
12
زنجان
سلطانیه
53219

میدان 15 خرداد پلاک 11

0242 - 5822121
13
زنجان
هیدج
53216

اداره پست هیدج

0242 - 5751122
14
زنجان

صایین قلعه

53214

خیابان امام

0242 - 5620808