20سوالی

 

 
نحوه فعالسازی
   
20 سوالی
نام مسابقه

مشترک با ارسال کلیدواژه مربوط وارد مسابقه می شود و با 20 راهنمایی موجود می تواند کلمه مورد نظر را حدس بزند.

تعریف کامل مسابقه
بسته به استفاده از راهنماییها به مشترک امتیاز داده می شود.

فرایند محاسبه امتیاز

همه شرکت کنندگان در قرعه کشی حضور دارند.
مکانیزم شرکت در قرعه کشی

 شروع:      93.01.18  پایان:         93.2.31

تاریخ برگزاری
اقلام:
عادی:
ویژه: تور کیش و تور آنتالیا
جوایز مسابقه
تعداد: 3 تور کیش و 1 تور آنتالیا
پایان مسابقه
زمان قرعه کشی

 

ویژه
ماهانه
هفتگی
روزانه
 
نحوه قرعه کشی
تماس تلفنی و پیامک
نحوه اطلاع رسانی به برندگان
ارسال برای  مشترک
نحوه ارسال جوایز
ارسال بیست یا bist به 2030
 نحوه فعالسازی

ارسال بیست خاموش یا bist off به 2030

نحوه غیر فعالسازی
750 ریال
تعرفه (ریال)

90 سوال

تعداد کل سوالات مسابقه
سرگرمی
رویکرد مسابقه و سوالات