عقیق

 این سرویس ارسال روزانه 1 الی 3 پیامک شامل معرفی هیئت ها در اکثر استان ها می باشد، که شامل نام مداح، نام سخنران، آدرس دقیق و زمانبندی برنامه ها می باشد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
عقیق
AG
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
عقیق خاموش
Off AG
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.        بیت الزهرا(س)
مداح: حاج منصور ارضی و تعداد دیگری از مداحان
جلسات هفتگی : سه شنبه شب ها از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران کوچه مهدیه
2.        مداح: حاج منصورارضی
     جلسات هفتگی : صبح سه شنبه بعد از نما زصبح- زیارت عاشورا
     نشانی: میدان استقلال(مخبرالدوله)- خ سعدی جنوبی- حسینیه صنف لباس فروشها
توضیحات مختصر:
مداح: حاج منصور ارضی و تعداد دیگری از مداحان
جلسات هفتگی : سه شنبه شب ها از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران