احکام روز

 با اشتراک در این سرویس روزانه احکام شرعی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
احکام
Ahkam
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
احکام خاموش
Off Ahkam
 

 

 تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       آیا به حقوق کارمندان خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: آری، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.
2.      اگر جوانی از نظر شغلی و مالی، قادر به ازدواج نباشد، آیا باز ازدواج بر او واجب است؟ همه مراجع: اگر امکانات ازدواج برای او فراهم نباشد ،معذور است؛ ولی باید خود را از گناه حفظ کند.
 
 توضیحات مختصر:
آیا به حقوق کارمندان خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: آری، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد. اگر جوانی از نظر شغلی و مالی، قادر به ازدواج نباشد