نکات و الاشعار بالعربیه

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک عربی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
عربی
ARABI
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
عربی خاموش
ARABI Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.  الاشعار العربیه: واحد منسم حلق صلعة بالموس وحط راسه في سطل موية يبي يشوف من وين التنسيم

2.  ماشی ومقبوله منک طبعا هذا لأنک حبیبی وانت یاحبیبی غالیلا ی على بالک إنی أحبک وأعزک لا یا بابا اصحى إنت قطعه من قلبی

 
توضیحات مختصر:

الاشعار العربیه: واحد منسم حلق صلعة بالموس وحط راسه في سطل موية يبي يشوف من وين التنسيم