آرام دل

 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی دعاها ومناجات را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
دعا
DOA
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
دعا خاموش
Off DOA
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
اذکار روزها
فرازهایی از دعاهای کمیل-سمات-ندبه-عهد-ابوحمزه- افتتاح و...
اعمال مناسبت های مختلف
 
 توضیحات مختصر:
اذکار روزها
فرازهایی از دعاهای کمیل-سمات-ندبه-عهد-ابوحمزه- افتتاح و...
اعمال مناسبت های مختلف