باشگاه هنر

با اشتراک در این سرویس اخبار باشگاه هنر برای اعضا به صورت روزانه ارسال می گردد.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205805 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
هنر
Hon
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
هنر خاموش
Hon Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1. باشگاه هنر: با توجه به عقد قرار داد با شرکت مدیران خودرو امکان دریافت خودرو با تخفیفات ویژه فراهم گردید.

2.باتوجه به انعقاد تفاهمنامه مابین باشگاه و شرکت بیمه میهن و پاسارگاد می توانید با مراجعه به باشگاه از دریافت تخفیفات بین 10 تا 25 درصدی بهره مند گردید

  
توضیحات مختصر:

باشگاه هنر: با توجه به عقد قرار داد با شرکت مدیران خودرو امکان دریافت خودرو با تخفیفات ویژه فراهم گردید.