عطار نیشابوری

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی اشعار عطار را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
عطار
ATAR
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
عطار خاموش
ATAR Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.

نمونه محتوای دریافتی:

 

1. می ریخت گل و ز خاک مفرش می کرد وز  بیم شدن سینه پر آتش میکرد دردا که چو بی وفایی عمر بدید نابرده شبی به روز، شب خوش می کرد

2.   بلبل که به عشق یک هم آواز نیافت همچون تو گلی شکفته در ناز نیافت گل گرچه به حسن صد ورق داشت ولیک در هیچ ورق شرح رخت باز نیافت

توضیحات مختصر:

بلبل که به عشق یک هم آواز نیافت همچون تو گلی شکفته در ناز نیافت گل گرچه به حسن صد ورق داشت ولیک در هیچ ورق شرح رخت باز نیافت