از پیامبر (ص) بیاموزیم

 با اشتراک این سرویس روزانه دو پیامک از سفارشات حضرت محمد (ص) را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
نبی
nabi
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
نبی  خاموش
Off nabi
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       حضرت محمد(ص): روی دسته شمشیرش نوشته بود، حق را بگو اگر چه در ظاهر به زیان تو باشد.
2.       با همه تشویق هایش به این که اگر کسی کار بدی کرد حتما پوزش بخواهد باز برای حفظ کرامت انسانی دستور می فرمود مبادا کاری کنی که ناگزیر باشی پوزش طلبی.
 
توضیحات مختصر:
حضرت محمد(ص): روی دسته شمشیرش نوشته بود، حق را بگو اگر چه در ظاهر به زیان تو باشد.