باران وحی

 با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی مطالب قرآن را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2051 مشترک سرویس می شوید.

  

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
باران
BV
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
باران خاموش
Off BV

 

  

 تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.  نكته اي از حزب 118:
*قسم به آسمان فرو ريزنده باران و قسم به زمين روينده گياه كه قرآن به حقيقت كلام جدا كننده حق از باطل است و هرگز سخن هزل و بیهوده نیست* سهم امروز شما:1 انفطار تا 17 طارق
 
 2. نكته‌اي از حزب 119:
*اما انسان (بی صبر) چون خدا او را به رنج و غمی مبتلا سازد، سپس به کرم خود او را نعمتی برای آزمایش بخشد، در آن حال گوید: خدا مرا عزیز و گرامی داشت؛ و چون او را برای آزمودن تنگ روزی و فقیر کرد (غمگین شود و ) گوید
: خدا مرا خوار گردانید.*
سهم امروز شما: از 1 اعلي تا 11 ضحي
  
توضیحات مختصر:
 قسم به آسمان فرو ريزنده باران و قسم به زمين روينده گياه كه قرآن به حقيقت كلام جدا كننده حق از باطل است و هرگز سخن هزل و بیهوده نیست*