آموزش انگلیسی مقدماتی

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل نکات آموزش زبان دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
مبتدی
BASIC
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
مبتدیخاموش
BASIC Off
 
 تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
Simple Past گذشته ساده این زمان بر کاری دلالت دارد که در زمانی مشخص در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است در نتیجه باید توجه داشت که فعل این جمله شکل گذشته به خود میگیرد. .I watched a movie last night دیشب یک فیلم نگاه کردم. .He played soccer at school yesterday دیروز در مدرسه فوتبال بازی کرد. .She damaged her father’s car in an accident last week هفته گذشته ماشین پدرش رو در تصادفی داغون کرد.
(To Be )past tense گذشته فعل To Be این فعل در زمان گذشته به دو شکل was و were صرف میشود. و با ضمایر فاعلی مختلف به شکل زیر بکار میروند: I was بودم You were بودی He was بود (مذکر) She was بود (مونث) It was بود (اشیا و حیوانات) We were بودیم You were بودید They were بودند .I was so very tired last night دیشب خیلی خسته بودم. .They were busy yesterday دیروز سرشان شلوغ بود.
 
توضیحات تکمیلی:
سرویس فوق حاوی نکات آموزش( مکالمه و گرامر) زبان انگلیسی در سطح مقدماتی با متد لانگ، رابینسون می باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100