اتاق گفتگوی پیام ملت

با اشتراک این سرویس روزانه  تعدادی پیامک حاوی پیامهای تالار را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
پیام ملت
PR
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
پیام ملت خاموش
PR Off
 

 

 تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

با سلام به همه اعضای اتاق گفتگوی پیام ملت. پیام ملت اتاق گفتگوی جریان سیاسی امروز است که با موضوعاتی متنوع مانند فرهنگ،اقتصاد،مدیریت و...قصد گفتگو با شما را دارد.همانطور که میدانید مهمترین خبر سیاسی این روزهای ایران انتخابات بود که دکتر حسن روحانی برنده این انتخابات شد.به نظر شما مهمترین اولویت برای ایشان در دولت جدید چه باید باشد؟با ارسال نظرات خود در گفتگو شرکت کنید و نظرات خود را ارسال کنید.

 توضیحات مختصر:

پیام ملت اتاق گفتگوی جریان سیاسی امروز است که با موضوعاتی متنوع مانند فرهنگ،اقتصاد،مدیریت و...قصد گفتگو با شما را دارد