اتاق گفتگوی روابط اجتماعی

با اشتراک این سرویس روزانه تعدادی پیامک حاوی پیامهای تالار را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
رابطه
RT
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
رابطه خاموش
RT Off
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
  1.       سلام گرم و صمیمی به همه اعضاء اتاق روابط اجتماعی، امروز میخواهیم در مورد راهکارهای بهبود روابط اجتماعی بحث و تبادل نظر کنیم، راه هایی که کاربردی باشد و اغلب جواب می دهد!

2.        در دنیای امروز مناسبات و روابط اجتماعی ازجمله مهمترین عوامل موفقیت افراد محسوب می شود.کامیابی و موفقیت بدون برقراری روابط اجتماعی مناسب تقریبا غیرممکن است اعتماد به نفس چقدر در رسیدن به این مهارت نقش دارد؟

توضیحات مختصر:

امروزه مناسبات و روابط اجتماعی ازمهمترین عوامل موفقیت افراد محسوب می شود.کامیابی و موفقیت بدون برقراری روابط اجتماعی مناسب تقریبا غیرممکن است