طالع بینی چینی

با ارسال کد مورد نظر روزانه یک پیامک حاوی طالع بینی چینی دریافت نمایید .بدین منظور پس از کلیدواژه مورد نظر یک فاصله و سپس سال تولد خود را ارسال نمایید. مثال: CHN 1365. این سرویس مبتنی بر درخواست مشترک بوده و با هر بار ارسال کد مربوطه به شماره کوتاه 7050 محتوی سرویس برای مشتری ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
طالع
CHN

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
خاموش/ توقف

CHNOFF

 

 
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100