تبریک فارسی

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی تبریکات نوروزی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
تبریک
TB
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
تبریکخاموش
TB Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.  در این بهار سبز و روح بخش، امید است؛ نظر مهر ربوبیت در دلتان بر دوام، بر بساط عافیت آرام، کارهایتان بر نظام، دولتتان تمام، و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد. سبزترین و دل نوازترین تبریکات خود را تقدیم حضورتان می نمایم. دلتان در نظر حق شادان و جانتان به مهر ازل، نازان باد.

 

2.  بهار طبیعت از راه می رسد و صحنه جهان آیینه نمای قدرت خداوندی می گردد. فرا رسیدن فصل شادی بخش و نشاط آور بهاران و حیات دوباره زمین که نشانه ای از قدرت و رحمت الهی است را به حضور محبت ظهور شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 
توضیحات مختصر:

بهاران و حیات دوباره زمین که نشانه ای از قدرت و رحمت الهی است را به حضور محبت ظهور شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.