درسهای انگلیسی

با اشتراک این سرویس روزانه پیامکهای شامل درسهای انگلیسی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2028 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
بله
YES
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
بله خاموش
YES OFF
 
 تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی1250 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
درس امروز: Preposition (حرف اضافه) واژه ای است که بیانگر ارتباط میان دو لغت در جمله است. این ارتباط می تواند نشان دهنده ی مسیر، مکان، زمان، علت، حالت و مقدار باشد. برای مثال در جمله ای مانند
she went to the store.  (او به فروشگاه رفت)، حرف to حرف اضافه ای است که بیانگر مسیر است. در جمله
he came by bus. (او با اتوبوس آمد)، حرف اضافه by (به وسیله) بیانگر حالت است.
توضیحات تکمیلی:
با اشتراک این سرویس میتوانید بدون صرف وقت اضافی، زبان انگلیسی خود را تقویت کنید.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100