آموزش سوارکاری

 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک شامل حاوی آموزش سوارکاری را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
سوارکاری
SVRT
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
سوارکاری خاموش
Off SVRT
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 700 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.       بعضی از اسبها از بودن در کنار حیواناتی مثل گاو و گوسفند هم راضی به نظر می رسند ولی به ندرت تنهائی را دوست دارند. این خصیصه اجتماعی بودن، گاهی موجب دردسر سوارکاران سوار بر اسب های جوان و یا به خوبی تربیت نشده می شود.

 

2.       رفتار با اسب: ممکن است اسبی در حال چریدن در محلی ناگهان به محل دیگری نقل مکان کند. نکته جالب، غریزه میل به منزل است که در اسبهای اهلی همچنان به قوت خود باقی است. چه بسا اتفاق افتاده که اسبی رم کرده باسوار یا بدون سوار راهی منزل شده و حتی اگر سوار راه را گم کرده باشد اسب او را به طرف آن رهنمون کرده است.