هواداران یکتا ناصر

این سرویس در رده سرویس های اطلاع رسانی و در قالب کلوپ هواداری و اتاق گفتمان می باشد. سرکار خانم یکتا ناصر از طریق این سیستم با هواداران و طرفداران خود در سرار کشور ارتباط پیامکی دو طرفه (ارسال و دریافت) برقرار می نماید. ایشان از این طریق صحبت های مهم با هواداران، پیام ها، تبریکات و سایر موارد مورد نیاز را ارسال می نمایند. و همچنین هوادارانمی توانند از طریق این سیستم با ایشان ارتباط داشته باشند.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

  

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
یکتا
yekta
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
یکتا خاموش
Yekta Off
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
 نمونه محتوای دریافتی:
1.       از نظر کاری اولین شب آرامش برای شما چقدر متفاوت بود؟

ناصر : درمیان کارهای تلویزیونی ، نقشی منفی ایفا نکرده بودم و چون این کار بلافاصله پس از سریال لبه تاریکی به من پیشنهاد و هم پخش شد…. دوست داشتم این تفاوت نه تنها در نقش ، بلکه در نحوه بازی من نیز به وضوح دیده شود ، 2 . از این رو سعی کردم خودم را تکرار نکرده باشم.

بازیگری را تا کجا ادامه خواهید داد؟
یکتا ناصر: تا جایی که از خود احساس رضایت داشته و احساس کنم حالم بابت کاری که انجام می دهم ، خوب است در کل نه خودم را به جامعه بازیگری تحمیل می کنم و نه این حرفه را به خودم .

 توضیحات مختصر:
 بازیگری را تا کجا ادامه خواهید داد؟
یکتا ناصر: تا جایی که از خود احساس رضایت داشته و احساس کنم حالم بابت کاری که انجام می دهم