فرهنگ و حماسه حسینی

 روزانه 1 پیامک در مورد فرهنگ و حماسه عاشورای حسینی برای کاربران ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
حماسه حسيني
FAHE
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
حماسه حسيني خاموش
Off FAHE
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.        امام‌ حسين‌ (ع) و ياران‌ باوفايش‌ براي‌ اعتلاي‌ دين‌ و اسلام‌ كه‌به‌ فرمودة‌ قرآن‌ همانا دين‌ نزد خدا اسلام‌ است و دين‌ كاملي‌، جز اسلام‌ نيست‌، مبارزه‌كردند و جان‌ عزيز خود را در ازاي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ كالاي‌ با ارزشي‌ ـ كه‌ همان‌ رضاي‌ الهي‌بود ـ از دست‌ دادند و مسلماً اثرهاي‌ چنين‌ معاملة‌ خدايي‌، نيز شگفت‌آور مي‌شود، و لذامي‌بينيم‌ كه‌ در شرق،‌ گاندي‌ در مبارزه‌اش‌ با استعمار انگليسي‌، امام‌ حسين‌ را الگوي‌ خود قرار مي‌دهد.
2.        از نظر استاد بهترین واژه‏ای که بیانگر عمق نهضت حسینی است کلمه حماسه است، نه نهضت یا قیام یا شورش و جز اینها.
کلمه حماسه به معنای شدت و صلابت است و نیز به معنای شجاعت و حمیت. چنان که در ادبیات فارسی و عربی شعر و نثر حماسی داریم، حادثه و شخصیت حماسی نیز هست .شخصیت حسین بن علی علیه السلام صبغه حماسی دارد و باید با وجود و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم، نه یک احساس تراژدی و مصیب.
 
توضیحات مختصر:
از نظر استاد بهترین واژه‏ای که بیانگر عمق نهضت حسینی است کلمه حماسه است، نه نهضت یا قیام یا شورش و جز اینها.
کلمه حماسه به معنای شدت و صلابت است