پرواز

این سرویس ثبت نامی بوده و مشترک با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7020 به عضویت سرویس پرواز در می آید. این سرویس شامل بسته های سرویس لسان الغیب، سلامت، قلقلک و حدیث است .هر سرویس روزانه حداکثر سه بسته خبری ارسال می نماید.

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
ک
K

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
ک خاموش

K OFF

 

تعرفه سرویس:

هزینه هر بسته خبری 500 ریال است.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100