فقط برای امروز

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی جملاتی برای ترک اعتیاد را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
امروز
NA
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
امروز خاموش
NA off
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.        وقتي به اقرار عجز خود نياز پيدا مي کنيم، ممکن است ابتدا به دنبال راه هايي براي مقاومت در برابر آن بگرديمکتاب پايه * گاهي اوقات در جلسات خود شنيده ايم که « بيدار شدن دردناک به بيداري روحاني منجر مي شوداين بيداري شايد وقتي رخ دهد که بخشي از رفتار ناپسند ما که به نظر ما پنهان شده، ناگهان در انظار همگان آشکار مي شود. اکثر ما از برملا شدن اسرار خود متنفريم.

2.       هر شکلي از موفقيت وحشتناک و ناآشنا بود. کتاب پايه * قبل از آمدن به NA، تعداد کمي از ما موفقيت را تجربه کرده بوديم. هر گونه تلاشي براي قطع مصرف انجام داديم. سرانجام با شکست مواجه مي شد. وقتي پاک مي مانيم، به تدريج موفقيت را در زندگي خود تجربه مي کنيم. موفقيت هاي خود را در NA با ديگران در ميان مي گذاريم،آنها نيز کم کم باور مي کنند مي توانند به اهداف خود دست يابند

توضیحات مختصر:

« بيدار شدن دردناک به بيداري روحاني منجر مي شوداين بيداري شايد وقتي رخ دهد که بخشي از رفتار ناپسند ما که به نظر ما پنهان شده،