تالار بدنسازی

کاربر با عضویت در این سرویس از سوالات مطرح شده توسط سایر اعضا و پاسخ آنها مطلع می گردد. بدین صورت که هر فرد سوال خود را برای مدیر تالار مطرح می کند و مدیر تالار پاسخ را اعلام می نماید و این سوال و پاسخ برای تمامی مشترکان ارسال می گردد. تعداد ارسال در روز متفاوت و بسته به سوالات قابل پاسخ مطرح شده می باشد. این سرویس متنی بر درخواست بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20390   مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
بدن
bd
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
بدن خاموش
bd off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.

نمونه محتوای دریافتی:
محتوا مبنی بر درخواست مشترک می باشد