ضرب المثل فرانسوی

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی ضرب المثل فرانسوی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
فرانسوی
FRN

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
فرانسوی خاموش
FRN Off

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.       Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud
تا تنور داغ است باید نان را چسباند.

2.       یه ضرب المثل فرانسوای هست که میگه

Il n'y pas de fumee sans feu
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 
توضیحات مختصر:

یه ضرب المثل فرانسوای هست که میگه

Il n'y pas de fumee sans feu
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.