حافظ با تفسیر

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل اشعار حافظ با تفسیر دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2030 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
حافظ
hafez
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
حافظ خاموش
Hafez off
 
 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 750 ریال می باشد.

نمونه محتوی:

فاش مي گويم و از گفته خود دلشادم**بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم

*از بخت خود بسيار گله مند هستيد. روزگار خوش گذشته راهيچگاه فراموش نمي كنيد