واژه های آسمانی

با اشتراک این سرویس روزانه بنا به درخواست خود بین 1 تا 3 پیامک شامل کلمات قرآنی که با حفظ ترجمه آنها میتوانید بیشتر کلمات قرآن را ترجمه کنید دریافت می نمایید، در این طرح با حفظ 2درصد از کلمات قرآن میتوانید 82درصد از کلمات قرآن را ترجمه کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7035 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
۱۱۴
114

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
خاموش ۱۱۴
Off 114

 

تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100