هزار گوهر از امیرالمومنین

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی سخنان امیرالمومنین(ع) را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
نهج
NAHJ
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
نهج خاموش
NAHJ Off

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 1.   هزار گوهر از حضرت علی (ع): من قلّ كلامه قلّت اثامه.: هر كس كمتر بگويد گناهانش كمتر مى‏‌شود.
 / گناهان او نيز كمتر شود * مر او را تامّل ميسر شود

 2.        هزار گوهر از حضرت علی (ع): من نصر الحقّ أفلح. هر كس حق را يارى كند پيروز گردد هر آن كس كه او ياور حق شود * به احرار و ابرار ملحق شود شود رستگار او بهر دو سراى‏ * چنين زد امام سرافراز راى‏

  
توضیحات مختصر:
1.  هزار گوهر از حضرت علی (ع): من نصر الحقّ أفلح. هر كس حق را يارى كند پيروز گردد هر آن كس كه او ياور حق شود
             كسى را كه كوتاه باشد سخن * نيفتد ز گفتن به رنج و محن‏

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>