جمله های عالی از آدم های عادی

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی جمله های زیبا را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2053 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
عادی
ADi
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
عادی خاموش
ADi Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 750 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 
 
1. میان پرواز تا پرتاب...

تفاوت از زمین تا آسمان است.

پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت میخواهی!

پرتابت که کنند، آنجا میروی که آنان میخواهند،

پس پرواز را بیاموز...
 

2. جمله عالی: انسان ها زود پشیمان می شوند

گاهی از گفته هایشان
گاهی از نگفته هایشان...
 
 توضیحات مختصر:
جمله عالی: انسان ها زود پشیمان می شوند
گاهی از گفته هایشان
گاهی از نگفته هایشان...