حکمت مطهر

سرویسی است مشتمل بر داستان های سودمند واقعی،از کتب احادیث یا کتب تواریخ استخراج شده که با سبکی ساده نگارش شده تا دردسترس عموم قرار گیرد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2030 مشترک این سرویس می شوید.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
مطهر
motahar
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1

مطهر خاموش

motahar off
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی500ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

 پیامبروارد مسجد شد، چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكيل شده بود و هر دسته اى حلقه اى تشكيل داده سرگرم كارى بودند: يك دسته مشغول عبادت و ذكر و دسته ديگر به تعليم و تعلّم و ياد گرفتن سرگرم بودند، هر دو را از نظر گذرانيد و از ديدن آنها مسرور و خرسند شد. به كسانى كه همراهش بودند روكرد و فرمود:اين هر دو دسته كار نيك مى كنند و بر خير و سعادتند.

شیطان به حضرت یحیی : میخواهم تو را نصیحت کنم !حضرت فرمود : میل ندارم ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد شما چگونه است.گفت :عده ای مانند شما معصومند،از آنها مایوسیم زیرا نیرنگ مادر آنها اثرنمی کند.دسته ای هم درپیش ما شبیه توپی هستند که به هر طرف می خواهیم میگردانیم دسته ای هم که از دست انها رنج می بریم ؛ فریب میخورند پشیمان می شوند واستغفار می کنند.