خانه هنرمندان

تعریف سرویس

با اشتراک این سرویس روزانه" مبتنی بر درخواست" پیامک شامل اطلاعات :

(اطلاع رسانی کلیه فعالیت های خانه هنرمندان شامل کنسرت ها، اکران فیلم ها و نمایش ها و همچنین نمایشگاه های هنری - همگام با هنرمندان کشور)

دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 305065 مشترک عضو سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

نحوه فعالسازی سرویس:

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
062
062

 

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
062 خاموش
062 OFF

 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.