طنز و شوخی در جبهه

با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی شوخی های جبهه برای آشنایی کاربران با افکار و حال و هوای جبهه ارسال می گردد.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20582 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
شوخی جبهه
SHOKHI JEBHE
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
شوخی جبهه  خاموش
SHOKHI JEBHE Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 1000 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.امام جماعت فراری! 
عملیات محرم شروع نشده بود. ما در دشت عباس مستقر بودیم. غروب شد و آماده شدیم برای برگزاری نماز جماعت.همه به هم تعارف می کردندکه یک نفر جلو بایستد.اما هیچ کس قبول نمی کرد که امام جماعت باشد

 2. شوخی در جبهه: همین بین شهید مهدی شالباف وارد شد و بی خبر از موضوع و برای اینکه نمازش را اول وقت بخواندایستاد به نماز. بقیه هم از فرصت استفاده کردند و پشت سرش قامت بستند.

شهید شالباف وقتی وارد اولین رکوع شد و فهمید که بقیه دارند پشت سرش نماز می خوانند با سرعت زیادی و طوری که کسی متوجه نشد صحنه را ترک کرد!

 
توضیحات مختصر:

شوخی در جبهه: همین بین شهید مهدی شالباف وارد شد و بی خبر از موضوع و برای اینکه نمازش را اول وقت بخواندایستاد به نماز