همراهی با تیم ملی

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل اخبار مربوط به تیم ملی عزیزمان ایران دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 9090 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
همراهی
iran
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
همراهی خاموش
iran off
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی1000ریال می باشد.
توضیحات تکمیلی:

ارنج، وضعیت تیم، نتیجه بازی و اخبار تیم ملی در مسابقات تدارکاتی، جهانی، آسیایی و دوستانه