جار

با اشتراک در این سرویس روزانه 3 الی 8 پیامک شامل تیتر و اخبار مهم روزنامه ها را به کاربران اطلاع رسانی می کند.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
جار
JAR
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
جار خاموش
Jar OFF
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوی:
تیترها و اخبار مهم روزنامه ها را هر روز در گوشی همراه خود دریافت کنید:
روزنامه 7 صبح : ازدواج کنید 50 میلیون وام بگیرید.
کولاک و برف از واشنگتن و نیویورک تا شیراز و اصفهان!
همبستگی: دولت در پی تقویت احزاب قانون است.
 
توضیحات مختصر:
تیترها و اخبار مهم روزنامه ها را هر روز در گوشی همراه خود دریافت کنید:
روزنامه 7 صبح : ازدواج کنید 50 میلیون وام بگیرید.