کاریکلماتور

با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی کاریکلماتور های معروف آقای پرویز شاپور  ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
کاریکلماتور
KRKT
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
کاریکلماتور خاموش
Off KRKT
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 700 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.       کاریکلماتور: زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود.

2.      باغبان وقتی دید باران قبول زحمت کرده ، به آبپاش مرخصی داد.

 
 توضیحات مختصر:

کاریکلماتور: زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود.