کشکول شیخ بهایی

با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی مطالب کشکول شیخ بهایی ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
  1. کشکول شیخ بهایی
KSHB
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
کشکول شیخ بهایی خاموش
Off KSHB
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 700 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1. دشمن : بزرگمهر حکيم گفته همه گونه دشمنان با من به دشمني پرداختند و هيچ دشمني را دشمن تر از نفس اماره نيافتم. کشکول شيخ بهايي جلد 1 صفحه 13

2. غفلت از خدا : يکي از بزرگان گفته در شگفتم از کسي که پروردگارش را شناخته و از او به اندازه يک چشم به هم زدن غفلت ميکند. کشکول شيخ بهايي جلد 1 صفحه 21

 
توضیحات مختصر:

دشمن : بزرگمهر حکيم گفته همه گونه دشمنان با من به دشمني پرداختند و هيچ دشمني را دشمن تر از نفس اماره نيافتم. کشکول شيخ بهايي