سرزمین رویاها

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی نکات تعبیر خواب را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
رویا
ROY

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
رویا خاموش
ROY Off

 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 750 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
 

1.      تعبیر خواب سطل: آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سطل‌های پر از شیر در خواب، نشانه معاشرت با افرادی سالم است. دیدن سطل خالی در خواب، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است. اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می‌کند؛ نشانه آن است که به کارهای خانه علاقه خاص پیدا خواهید کرد.

2.      زانو: در سرزمین رویاها آمده است: زانو، بیماری است. زانوهایتان خم شده است؛ ناکامی و اضطراب است. به زانو افتاده‌اید؛ بیماری طولانی است. یک زانوی شکسته، بدبختی است. به روی زانوهایتان زمین می‌خورید؛ بدشانسی است. زانوهای یک زن، شانس به نفع شما است. زانوهای یک زن شوهردار؛ خوشبختی است. زانوهای یک دختر جوان، با دختری که خودتان انتخاب می‌کنید ازدواج می‌کنید.

 
توضیحات مختصر:

تعبیر خواب سطل: آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سطل‌های پر از شیر در خواب، نشانه معاشرت با افرادی سالم است.