لغات تافل

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل  لغات تافلرا دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
تافل
TOEFL
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
تافلخاموش
TOEFL Off
 
 تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.         get along : تو گفتگوهای روزمره مفاهیم متفاوتی داره اما معنی مورد نظر ما اینه: to leave
مثال : I think I’d better be getting along before it gets too late
فکر کنم بهتره که برم قبل از اینکه خیلی دیر شه
2.    get/be going  تو گفتگوهای روزمره یعنی leave
مثال: look at the time! I’d better get going
 

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100