مفاتیح الحیات

 با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک بر اساس سبک زندگی اسلامی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2055 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
حیات
HAYAT
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
حیات  خاموش
Off HAYAT
 

 

تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1. خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده بدارد . یعنی علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد
2. خدا به چهره ها و اموالتان نمی نگرد ، بلکه به دل ها و کردارتان می نگرد .
توضیحات مختصر:
خدا به چهره ها و اموالتان نمی نگرد ، بلکه به دل ها و کردارتان می نگرد .
خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده بدارد . یعنی علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد