اخبار حاشیه ای تیم ملی

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل اخبار حاشیه ای در بازی های جام جهانی در ارتباط با تیم ملی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 9090 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
حاشیه
TM
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
حاشیه خاموش
TM off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی1000ریال می باشد.
توضیحات تکمیلی:

با عضویت در این سرویس می توانید اخبار حاشیه ای بازی های جام جهانی در ارتباط با تیم ملی را دریافت کنید.