مادرانه

با اشتراک این سرویس روزانه حداکثر 3 پیامک با محتوای آموزش هایی در زمینه های بهداشتی، تربیتی و. . . برای مادران در ارتباط با فرزندانشان دریافت می نمایید ویژگی این پیام ها کاربردی بودن آن است. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 7035 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   

ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
۲۲
22

 

 

 
نحوه غیر فعالسازی
   

ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1

خاموش ۲۲

Off 22

 

 

 

تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

کپی رایت © 1398 _ شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

شماره پروانه رگولاتوری 1100 / 100