ملودی بهار

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی اشعار نوروزی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
ملودی
SM
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
ملودی خاموش
SM Off
 

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 500 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:

1.ز کوی یار می‌ آید نسیم باد نوروزی*از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن*که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی ز جام گل دگر بلبل چنان مست می‌ لعلست*که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی*به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی حافظ

 

2. اینک نوبهار آورد بیرون لشکری*هر یکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری گر تماشا می ‌کنی برخیز کاندر باغ هست*باد چون مشاطه ‌ای و باغ چون لعبت گری جمال‌ الدین عبدالرزاق

 
توضیحات مختصر:

اینک نوبهار آورد بیرون لشکری*هر یکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری گر تماشا می ‌کنی برخیز کاندر باغ هست*باد چون مشاطه ‌ای و باغ چون لعبت گری