معماهای دین، پیامبران و سوره ها

 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای دین، پیامبران و سوره ها ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
معمای دین
DPS
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
معمای دین خاموش
Off DPS
  
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       بهترین توشه ها از نظر قرآن کریم چیست؟ . . . . . . پاسخ: "ان خیر الزاد التقوا" که بهترین توشه ها تقواست.
2.       «ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است؟ . . . . . . پاسخ: ماجراي اولين قتل در روي زمين در «آيه 30 سوره مائده» آمده است.
توضیحات مختصر:
بهترین توشه ها از نظر قرآن کریم چیست؟ پاسخ: "ان خیر الزاد التقوا" که بهترین توشه ها تقواست
ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است