معماهای نهج البلاغه

 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای کتاب نهج البلاغه حضرت علی(ع) و حمکت ها و فرمایشات ایشان ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

 

 

 
نحوه فعالسازی
   
ردیف
کد فعالسازی فارسی
کد فعالسازی لاتین
1
معمای نهج البلاغه
MNHJ
 
 
نحوه غیر فعالسازی
   
ردیف
کد غیرفعالسازی فارسی
کد غیر فعالسازی لاتین
1
معمای نهج البلاغه خاموش
Off MNHJ
 

 

 
تعرفه سرویس :
تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک  دریافتی 350 ریال می باشد.
نمونه محتوای دریافتی:
1.       نام حيواني است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟ . . . . . . پاسخ: حيواني كه از دو طرف خوانده شود به يك معنا است«گرگ» نام دارد.
2.       طاووس با نگاه به كدام يك از اعضاء بدنش به گريه مي‌افتد؟ . . . . . . پاسخ: طاووس با نگاه به«پاهايش» به گريه مي‌افتد.
 
 توضیحات مختصر:
نام حيواني است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟ پاسخ: حيواني كه از دو طرف خوانده شود به يك معنا است«گرگ» نام دارد.